Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná umelecká škola, stánok morálnych a etických hodnôt

ZUŠ – ky sú špecifické svojím poslaním, faktormi, ktoré ovplyvňujú  a podmieňujú ich existenciu, sa v svojej podstate líšia od základných škôl hlavne výchovno-vyučovacou náplňou a individuálnym prístupom ku žiakom. Učitelia a žiaci ZUŠ, aby naplnili obsah svojej činnosti, svojho pôsobenia a aby sa priblížili k vytýčeným cieľom sa bez vzájomnej dôvery medzi sebou nezaobídu. Príprava koncertu interného, verejného, alebo  kultúrnej brigády si vyžaduje úzku spoluprácu jednotlivých učiteľov medzi jednotlivými triedami a oddeleniami. Sólové nástroje sa nezaobídu bez sprievodov harmonických nástrojov. Učitelia jednotlivých nástrojov okrem sólovej hry na nástroj pripravujú svojich žiakov aj sprievodné vystúpenie. Spolupracujú minimálne dvaja učitelia a dvaja žiaci. Jedná sa tu o niekoľko hodín vzájomnej spolupráce, dôvery a podpory, bez ktorých konečný výsledok korunovaný úspechom nie je možný.

Ak vychádzame z hlavného poslania základných umeleckých škôl, ktorým je poskytnúť hudobné vzdelanie predovšetkým v nástrojovej hre, čiže vychovávať amatérov a pripravovať nadané deti  na profesionálnu dráhu, nemôžeme obísť hlavnú súčasť tohto výchovno-vyučovacieho procesu, ktorým je orientácia k etickým a sociálnym hodnotám.  ZUŠ-ky svojim pôsobením zasahujú do formovania mladého človeka, jeho intelektu, charakterových vlastností, do formovania jeho svetonázoru a celkového sociálneho cítenia. Pedagogickí pracovníci ZUŠ sú hlavnými spolutvorcami celej myšlienkovej podstaty pôsobenia základných umeleckých škôl.  Svojim estetickým cítením, a uvedomovaním si etických a sociálnych hodnôt pomáhajú mladému človeku zorientovať sa  v každodennej spleti informácií a ukázať mu cestu k pravým duševným hodnotám, ktoré priamo vyplývajú z hĺbky ľudskej duše, vyvierajú zo „živočíšneho prapôvodu existencie dobra“ v každom z nás.

Žiak,  absolvent ZUŠ s položenými základmi etických a sociálnych hodnôt so silným emocionálnym vnímaním ako doplnením racionálnych základov získaných v ZŠ je „model“, ktorý je najvýstižnejším odzrkadlením práce pedagogických pracovníkov – učiteľov hudby, výtvarného umenia tanca a dramatického umenia.

 ZUŠ je založená na dobrovoľnosti. Dochádzka žiakov do nej je dobrovoľná, príprava na hodiny je tiež dobrovoľná. Aj pomoc Rady rodičov a Rady školy je dobrovoľná. Nezištná pomoc všetkých dobrých ľudí, ktorí pomáhajú našej škole či už finančnými darmi, alebo prakticky bez nároku na finančné ohodnotenie je pre nás nenahraditeľná. Ak postačí slovko ĎAKUJEM, tak ho chcem vysloviť  v mene všetkých žiakov a pedagógov našej školy všetkým tým, ktorých meno by malo byť jedno z dlhého zoznamu ľudí  bez, pomoci ktorých by sme nemohli by život v našej škole bol oveľa jednoduchší a tichší. Nemohli by sme organizovať ani kultúrne podujatia a koncerty v sále Msks, ani zájazdy do divadla, či výmenné koncerty s partnerskými školami. Myslím, že naši žiaci ale aj učitelia by nemohli napĺňať  predsavzaté ciele.  

                                                                       PhDr. Erika Mezeiová, riaditeľka školy


 

webygroup

Úvodná stránka