Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Klavír

Oddelenie klávesových nástrojov má najstaršiu tradíciu v hudobnom školstve v Tornali. Jeho začiatky sú spojené so založením školy v roku 1958.   

V súčasnosti je klavírne oddelenie naďalej najpočetnejším oddelením našej základnej umeleckej školy. Vyučovanie hlavného predmetu hra na klavíri zabezpečujú títo učitelia: Gabriela Pálmaiová, PhDr. Erika Mezeiová Agnesa Kuraliová, Mgr. Gabriela Vargová.

Už dlhé roky v rebríčku záujmu o hru na hudobný nástroj vedie klavír. Umožňuje reprodukciu všetkej hudobnej literatúry. Hra na klavíri sa uplatňuje v rôznych umeleckých i pedagogických povolaniach. Tým vytvára široké zázemie poslucháčov hudby, ktorí sa uplatňujú podľa svojich schopností v oblastiach záujmovej umeleckej činnosti, alebo profesionálnych.

Počiatočné vyučovanie hry na klavír nie je izolovanou oblasťou, ale je súčasťou výchovy a vzdelávania žiaka. Úlohou učiteľa je vzbudiť u žiaka záujem a vzťah k hudbe, naučiť ho počúvať a prežívať hudbu.

Jednou z foriem zvyšovanie úrovne vyučovania hry na klavír na našej škole je uskutočňovanie triednych prehrávok, polročných a koncoročných skúšok, ktoré sú zároveň motivačným činiteľom pre žiakov. Taktiež slúžia aj na prezentáciu výsledkov učiteľov v jednotlivých hudobných odboroch. Tieto formy sú v neposlednom rade podkladom pre klasifikáciu žiakov.

Osobitnú kapitolu tvorí práca s talentovanými žiakmi, ktorí svoju hudobnú aktivitu prezentujú na koncertoch (školských, verejných a výchovných), na kultúrnych podujatiach mesta a súťažných prehliadkach. Cieľom klavírnych súťaží je viesť žiakov ku kladnému postoju k hudobnému umeniu a všestrannému rozvíjaniu ich osobnosti.

Žiaci klavírneho oddelenia reprezentujú v poslednom desaťročí našu školu na nadregionálnych súťažiach v Rožňave (sólo, štvorručná hra), v Rimavskej Sobote (sólo, štvorručná hra) a na súťaži „Pódium mladých umelcov“ v Lučenci a vo Fiľakove (sólo).


 

webygroup

Úvodná stránka